Рубрика Пасха. Светлое Христово Воскресение

Пасхальное поздравление архиепископа Брестского и Кобринского Иоанна

Читать Далее

Пасхальное послание Митрополита минского и заславского Вениамина, патриаршего экзарха всея Беларуси, архипастырям, священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам Белорусской Православной Церкви

Узлюбленыя ў Хрысце архіпастыры, пастыры, манахі

і ўсе верныя сыны і дочкі Беларускай Праваслаўнай Царквы!  

 

ХРЫСТОС  УВАСКРЭС!

 

Прайшлі дні Вялікага посту, прайшоў тыдзень Пакут Гасподніх з яго журботнымі і спасіцельнымі перажываннямі, і храмы нашы зноў напоўнены веруючымі. Але сёння мы ўжо не смуткуем, не плачам і не тужым. Цяпер мы «смерці святкуем умяцвенне, пекла разбурэнне, пачатак іншага — вечнага жыцця» (Пасхальны канон, твор Іаана Дамаскіна. Песня 7).

Невымоўнай радасцю напоўнены нашы сэрцы, і гэтая радасць не зямная, а нябесная, яна вышэй за ўсякае іншае чалавечае перажыванне. Водгукі гэтага духоўнага лікавання, перажытага апосталамі і жанчынамі-міраносіцамі, мы чуем у кожным слове песнаспеваў пасхальнай службы.

Мы ведаем прычыну і аснову гэтай урачыстасці: «Хрыстос уваскрэс з мёртвых, першынец з памерлых» (1 Кар. 15, 20). Таму ні смерць, ні грэх, ні пекла не пануюць больш над намі. І разам з прарокам Асіем і апосталам Паўлам мы смела ўсклікаем: «Смерць! дзе тваё джала? пекла! дзе твая перамога?» (1 Кар. 15, 55).

«Хрыстос уваскрэс з мёртвых, смерцю смерць растаптаў, і тым, што ў магілах, жыццё дараваў», — гэтыя ўрачыстыя словы пасхальнага трапара, азараючы нашы сэрцы, заклікаюць нас зноў і зноў пранікаць у іх глыбокі сэнс.

«Як праз аднаго чалавека грэх увайшоў у свет, а праз грэх — смерць, так і смерць перайшла на ўсіх людзей» (Рым. 5, 12). Грэх разрывае не толькі сувязь чалавека з Богам, ён разбурае таксама і адносіны паміж людзьмі, таму і смерць мае не толькі індывідуальнае, але і сацыяльнае вымярэнне. Менавіта грэх з’яўляецца прычынай разладаў унутры сям’і, грамадства і нават паміж народамі.

Гасподзь наш Іісус Хрыстос Сваёю смерцю і ўваскрасеннем ацаляе ўсяго чалавека, ва ўсёй паўнаце яго ўласцівасцяў і адносін. Сын Божы «упакорыў Сябе і быў паслухмяны нават да смерці, і смерці крыжовай» (Флп. 2, 8). Пакорнасцю і паслухмянасцю Свайму Нябеснаму Айцу, бязмернай любоўю да чалавечага роду Ён аднавіў страчаную чалавекам сувязь з Богам і разам з тым паказаў нам шлях да адзінства і міру, да аднаўлення гармоніі чалавечых адносін.

Читать Далее

Пасха Христова. Светлое Христово Воскресение.

Христос Воскресе!

Воскресение Христово — основа нашей веры. Оно есть та первая, важнейшая, великая истина, возвещением которой апостолы начинали свою проповедь. Как крестной Христовой смертью совершено очищение наших грехов, так Его воскресением дарована нам вечная жизнь. Поэтому для верующих людей воскресение Христово есть источник постоянной радости, несмолкающего ликования, достигающего своей вершины в праздник святой христианской Пасхи.

Вероятно, нет человека на земле, который бы не слышал о смерти и воскресении Господа нашего Иисуса Христа...

Читать Далее

Неделя Жен-Мироносиц

В третью неделю (в церковном календаре неделей называется воскресный день) после Пасхи наша Церковь прославляет подвиг святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных.

Это те самые женщины, которые были свидетельницами крестной смерти Спасителя, которые видели, как померкло солнце, земля тряслась, рассыпались камни и многие праведники воскресли из мёртвых, когда распят был и умер на кресте Иисус Христос. Это те самые женщины, в домах которых бывал Божественный Учитель за их любовь к Нему, которые следовали за Ним на Голгофу и не отходили от креста, несмотря на злобу книжников и старейшин иудейских, на зверство воинов...

Читать Далее

Пасхальное послание Архиепископа Брестского и Кобринского Иоанна

Христос Воскресе!

Возлюбленные о Господе всечестные пастыри, досточтимые иноки и инокини, боголюбивые миряне – чада нашей Святой Церкви! С любовью о Христе Воскресшем, от всей души, радостной и ликующей, поздравляю вас с величайшим праздником – Светлым Христовым Воскресением!

«Пасха, священная Пасха, очищение всего мира! – восклицает святитель Григорий Богослов, изъясняя величие торжества. – Мы получили бытие, чтобы благоденствовать. Нам вверен был рай, чтобы насладиться, нам дана была заповедь, чтобы, сохранив её, заслужить славу. Мы пали, потому что преступили закон. Мы возымели нужду в Боге, воплотившемся и умерщвленном, чтобы нам ожить...

Читать Далее

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА МИНСКОГО И ЗАСЛАВСКОГО ВЕНИАМИНА, ПАТРИАРШЕГО ЭКЗАРХА ВСЕЯ БЕЛАРУСИ, АРХИПАСТЫРЯМ, СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВ

pashalnoe-poslanie-mitropolita-veniamina.jpg

Возлюбленные во Христе архипастыри, пастыри, монашествующие и все верные чада Белорусской Православной Церкви!

Христос Воскресе!

Вновь разливается над землей Пасхальный благовест, храмы наполнены людьми, в великой радости приветствующих друг друга радостными и святыми словами: «Христос Воскресе»!

Cовсем недавно мы духовно сопровождали Господа на Голгофу, скорбели вместе с Матерью Божией, святыми апостолами и женами-мироносицами, ужасаясь страданиям Спасителя, полагая со слезами Пречистое Тело во гроб...

Читать Далее